O Návštevníckom centre OSN

Dôležité informácie pre návštevníkov Viedenského medzinárodného centra

Potrebné overenie totožnosti
Nezabudnite si prosím priniesť platný preukaz totožnosti s fotkou (pas, občiansky preukaz).

Včasný príchod
Prosíme našich návštevníkov, aby sa na recepcii v Návštevníckom centre (Visitors Service) zaregistrovali najmenej 10 minút pred začiatkom prehliadky a vyhli sa tak zbytočnému meškaniu. Pri neskorom príchode Vám nemôžeme zaručiť zodpovedajúcu úroveň služieb.

Platba
Platbu je možné uhradiť len v hotovosti.

Stornovanie
Po prijatí Vašej písomnej rezervácie zariadi Návštevnícke centrum všetko potrebné na zabezpečenie Vašej prehliadky. Ak sa skupina alebo jej organizátor rozhodnú prehliadku posunúť na neskorší termín alebo ju zrušiť, sú povinní to Návštevníckemu centru oznámiť najneskôr 6 dní pred pôvodne dohodnutým termínom. Ak skupina alebo jej organizátor včas neinformujú Návštevnícke centrum o tejto zmene, budem im účtovaný storno poplatok vo výške 22 € na skupinu (1 - 20 návštevníci). Potvrdenie rezervácie zároveň znamená, že návštevník si tieto podmienky prečítal a súhlasí s nimi.      

Batožina
Návštevnícke centrum z bezpečnostných dôvodov nemôže prevziať zodpovednosť za Vašu batožinu vo Viedenskom medzinárodnom centre (VIC), a preto nie je možné si ju tam na čas prehliadky odložiť. Vezmite to prosím do úvahy pri plánovaní Vášho výletu.