Občianska spoločnosť


 

Odbor OSN pre informovanie verejnosti (Department of Public Information) vznikol v r. 1946 ako dôsledok presvedčenia, že spolupráca OSN s mimovládnymi organizáciami a realizácia projektov ich prostredníctvom musí byť integrálnou súčasťou informačných aktivít OSN. Dnes tento odbor spolupracuje s viac ako 1500 mimovládnymi organizáciami, agenda ktorých je úzko spätá s oblasťami záujmu OSN. Prostredníctvom mimovládnych organizácií sa OSN môže priblížiť k ľuďom na celom svete. Viac informácií získate na http://www.un.org/dpi/ngosection/index.html

Mnoho mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblasti ekonomického a sociálneho rozvoja má konzultatívny štatút v Hospodárskej a sociálnej rade OSN.
Viac informácií získate na http://www.un.org/esa/coordination/ngo

O Konferencii mimovládnych organizácií s konzultatívnym štatútom v Hospodárskej a sociálnej rade OSN (CONGO) sa dozviete viac na http://www.ngocongo.org

Kontaktným miestom OSN pre mimovládne organizácie z klientských krajín (Maďarsko, Rakúsko, Slovensko, Slovinsko) je pracovisko Informačnej služby OSN vo Viedni (UNIS). UNIS je v kontakte s približne 400 zástupcami mimovládnych organizácií, výskumných inštitúcií, politických think-tankov a iniciatív občianskej spoločnosti. Relevantné informácie sú pravidelne rozosielané príslušným mimovládnym organizáciám a ich zástupcovia sú pozývaní na tlačové/informačné brífingy organizované UNIS.

Kontaktné pracovisko OSN pre mimovládne organizácie spolupracuje s miestnymi mimovládnymi subjektmi aj pri organizácii zvláštnych podujatí (napr. pri príležitosti Medzinárodného dňa mieru, Medzinárodného dňa ľudských práv, atď).

Akúkoľvek požiadavku na poskytnutie dokumentácie, materiálov či informácií, ako aj na zaradenie kontaktných údajov do zoznamu adresátov elektronickej, bežnej pošty alebo pozvánok na podujatia, adresujte kontaktnému pracovisku UNIS.

Kontakt:

Vienna International Centre
UN Information Service
P.O. Box 500
A-1400 Vienna

Tel.: (+43-1) 26060-3324
Fax: (+43-1) 260607-3324
E-mail