Tlačové správy

Len pre informáciu - nie je oficiálnym dokumentom.

UNIS/SGSM/665
18.september 2015

Generálny tajomník OSN Pan Ki-mun:

Odkaz k Medzinárodnému dňu mieru

21.september 2015

VIEDEŇ, 21.september (Informačná služba OSN) - Medzinárodný deň mieru si tento rok pripomenieme v čase smrteľného násilia a destabilizujúcich konfliktov na celom svete. Namiesto podliehania zúfalstvu máme kolektívnu zodpovednosť žiadať ukončenie tejto brutality a beztrestnosti, ktoré tu prevládajú.

Vyzývam všetky bojujúce strany, aby zložili zbrane a dodržali celosvetové zastavenie paľby. Odkazujem im: Zastavte zabíjanie a ničenie a vytvorte priestor na trvalý mier. A hoci to môže znieť beznádejne zasnene, o mieri snívajú ľudia všade na svete.      

Neexistuje lepšie pripravená skupina pomôcť zrealizovať tento sen ako dnešní mladí ľudia. Sú súčasťou najväčšej generácie mládeže v histórii, uvedomelejší a viac prepojení ako akákoľvek generácia predtým. Vyzývam všetky vlády, aby v tom mladých tvorcov mieru zásadne podporili na celom svete.

Zároveň potrebujeme zmobilizovať všetkých partnerov, ktorí majú rovnaký mierový cieľ. Mimovládne organizácie, skupiny veriacich a korporácie zohrávajú úlohu v posilňovaní sociálneho pokroku, ochrane životného prostredia a vytvorení spravodlivého, stabilného a mierového sveta. Dôležitosť tejto spolupráce je aj témou tohtoročného dňa mieru: "Partnerstvá v záujme mieru - dôstojnosť pre všetkých".     

Žijeme v období veľkých rizík, ale zároveň aj veľkých nádejí. Lídri z celého sveta sa čoskoro stretnú v OSN, aby prijali agendu 2030, náš 15-ročný plán na dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja. To je základ na zavedenie dôstojného života, kde je chudoba len históriou a mier prvoradou záležitosťou.   

V tento medzinárodný deň, kedy si pripomíname 70.výročie OSN, vezmime do svojich rúk príležitosť dosiahnuť počiatočný zámer organizácie: Uchrániť budúce pokolenia pred metlou vojny.

* *** *