Tlačové správy

Len pre informáciu - neoficiálny dokument.

UNIS/SGSM/543
29.júl 2014

Generálny tajomník OSN:

Odkaz k Svetovému dňu proti obchodovaniu s ľuďskými bytosťami

30.júl 2014

VIEDEŇ, 30.júl (Informačná služba OSN) - Obchodovanie s ľudskými bytosťami je bezohľadný globálny priemysel, ktorý popiera práva obetí a ich dôstojnosť a zarába miliardy dolárov pre organizované kriminálne siete. Väčšina obetí sú zraniteľné ženy a deti, ktorých život sa podvodným spôsobom zmenil na život plný utrpenia. Sú využívané na sex a nútené k práci v podmienkach podobných otroctvu.

Tento v histórii vôbec prvý Svetový deň proti obchodovaniu s ľuďmi je výzvou na ukončenie týchto zločinov a na poskytnutie nádeje obetiam, ktoré často žijú medzi nami nepoznané. Na to, aby sme priekupníkov zastavili, potrebujeme ich odstrihnúť od finančných zdrojov a prebrať ich majetky.  Vyzývam všetky krajiny, aby ratifikovali a plne implementovali Dohovor OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu spolu s jeho protokolom o obchodovaní s ľudskými bytosťami.     

Presadzovanie, cezhraničná spolupráca a delenie sa o informácie môže byť efektívne, ale ukončenie obchodovania s ľuďmi taktiež znamená odstránenie jeho základných príčin. Extrémna chudoba, vžitá nerovnosť a nedostatok vzdelania a príležitostí vytvárajú určitú zraniteľnosť, ktorú priekupníci zneužívajú. Najlepšou ochranou je v každom prípade urýchlenie rozvoja pre všetkých.      

Obete obchodovania, ktoré mali dosť šťastia, že sa z tejto situácie dostali, potrebujú pomoc, aby opäť získali svoje práva a znova sa zaradili do spoločnosti. Fond OSN pre obete obchodovania s ľuďmi, najmä ženy a deti, pracuje v ich prospech, potrebuje však dodatočné finančné zdroje. Apelujem na každého, aby podporil kampaň OSN "Majte srdce pre obete obchodovania s ľuďmi".    

Nezatvárajme oči pred týmito zločinmi a otvorme svoje srdcia ich obetiam. Nastal čas povedať nie obchodovaniu s ľudskými bytosťami.

* *** *