Tlačové správy

Neoficiálny dokument - len pre informáciu

UNIS/SGSM/238
7. december 2010

Generálny tajomník OSN Pan Ki-mun:

"V tento Medzinárodný deň ľudských práv sa inšpirujme tými, ktorí sa snažia urobiť tento svet spravodlivejším"

Odkaz k Medzinárodnému dňu ľudských práv
10.december 2010

VIEDEŇ, 7.december (Informačné centrum OSN) - Ľudské práva sú základným kameňom slobody, mieru, rozvoja a spravodlivosti - a podstatou práce OSN na celom svete.

Zákony na ochranu a podporu ľudských práv sú nevyhnutné. Avšak veľmi často pokrok záleží na ľuďoch samotných... ženách a mužoch bojujúcich za ochranu svojich práv a práv iných ľudí... ženách a mužoch odhodlaných uplatňovať práva v praxi, v živote každého človeka.

Tohtoročný deň ľudských práv sme venovali práve týmto obhajcom ľudských práv. Obhajcovia tvoria rôznorodú skupinu. Môžu to byť mimovládne organizácie, novinári alebo dokonca jednotlivci, ktorých k aktivite vyprovokovali skúsenosti s porušovaním ľudských práv v ich okolí.

Všetci však zdieľajú spoločný záväzok odhaľovať neprávosti, chrániť tých najzraniteľnejších a zastavovať beztrestnosť. Postavia sa, vyjadria nahlas svoj postoj - v mene slobody a ľudskej dôstojnosti; dnes na to používajú aj twitter.

Zástancovia ľudských práv hrajú kľúčovú úlohu v boji proti diskriminácii. Zisťujú podrobnosti o porušovaní ľudských práv a pomáhajú obetiam získať spravodlivosť a podporu.

Veľmi často je ich práca spojená s obrovským rizikom.

Bývajú prenasledovaní, zbavení svojho zamestnania a neprávom väznení. V mnohých krajinách aj mučení, bití a vraždení.

Ich priatelia a členovia rodiny sa taktiež stávajú obeťami prenasledovania a zastrašovania.

Zástancovia ženských ľudských práv okrem toho čelia ďalším rizikám, čo je dôvod, prečo potrebujú podporu navyše.

Deň ľudských práv je príležitosťou vzdať poctu odvahe a všetkému, čo obhajcovia dosiahli v oblasti ľudských práv všade na svete - a zároveň príležitosťou na to, aby sme sa zaviazali urobiť viac pre to, aby mohli pracovať v bezpečných podmienkach.

Štáty nesú primárnu zodpovednosť za ochranu zástancov ľudských práv. Vyzývam preto všetky štáty, aby zaistili slobodu prejavu a slobodu zhromažďovania, ktoré sú základnou podmienkou ich práce.

Keď sú životy obhajcov ohrozené, je ohrozená aj naša bezpečnosť.

Keď sú umlčané ich hlasy, je prehlušená aj spravodlivosť.

V tento Medzinárodný deň ľudských práv sa inšpirujme tými, ktorí sa snažia urobiť tento svet spravodlivejším.

A zapamätajme si, že každý - bez ohľadu na to, aké má kultúrne zázemie či vzdelanie - môže byť šampiónom ľudských práv.

Tak využime silu, ktorú máme. Nech sa každý z nás stane obhajcom či obhajkyňou ľudských práv.

* *** *