Tlačové správy

Neoficiálny dokument - len pre informáciu

UNIS/INF/368
7.máj 2010

Informačné centrá OSN v Európe spúšťajú reklamnú súťaž proti chudobe

Víťazovi bude španielskym predsedníctvom EÚ udelená cena 5 000 eur

VIEDEŇ, 7.máj (Informačné centrum OSN) - "Odviaž svoju fantáziu na boj proti chudobe" je témou celoeurópskej reklamnej súťaže, ktorú dnes spustilo Regionálne informačné centrum OSN pre západnú Európu (UNRIC) v spolupráci s Informačnými centrami v Európe a Rozvojovým programom OSN (UNDP) ako súčasť celoeurópskej kampane OSN na podporu Miléniových rozvojových cieľov (MRC).

Centrálnym pilierom súťaže je webstránka www.WeCanEndPoverty.eu. Súťaže sa môže zúčastniť 48 európskych krajín a zároveň všetci, to znamená, že svoj návrh môžu podať nielen jednotlivci, ale aj odborníci z oblasti reklamy a organizácie.

"Vzhľadom na blížiaci sa septembrový summit o Miléniových rozvojových cieľoch (MRC) v New Yorku, je cieľom tejto kampane založenej na webstránke zvýšiť povedomie o MRC medzi európskymi občanmi, vytvoriť spoločný projekt pre všetky informačné centrá OSN na európskom kontinente a načrieť do úžasnej studnice európskej tvorivosti", povedala pri príležitosti spustenia webstránky riaditeľka UNRIC-u Afsane Bassir-Pour.

Počas špeciálnej ceremónie udeľovania cien, ktorá sa bude konať ešte pred summitom MRC v New Yorku, začiatkom septembra v Madride, víťaz dostane finančnú odmenu 5000 eur od predsedníctva španielskej vlády.

Španielsky štátny tajomník pre medzinárodnú spoluprácu Soraya Rodriguez Ramos poukázal na fakt, že jasný záväzok týkajúci sa splnenia MRC do roku 2015 je jednou z priorít španielskeho predsedníctva EÚ. "Podstatou kampane OSN zameranej na MRC je uistiť sa, že všetci Európania rozumejú tomu, že tieto ciele sa týkajú všetkých a táto reklamná súťaž je vynikajúcim spôsobom ako mobilizovať našich občanov", dodala.

Súťaž je otvorená pre všetkých európskych občanov a rezidentov, pričom ktokoľvek sa môže zúčastniť hlasovania pri výbere finalistov. Návrhy je možné zasielať do 30.júna 2010, kedy bude nasledovať výberový proces, v ktorom bude vybratých 30 finalistov - z toho 15 prostredníctvom verejného hlasovania a 15 vyberú organizátori. Víťazov spomedzi 30 finalistov zvolí porota zložená z prominentných európskych odborníkov na reklamu a marketing, z umelcov, dizajnérov a expertov OSN na komunikáciu, vrátane podpredsedu medzinárodnej reklamnej skupiny Havas.

"Ak táto iniciatíva zmení situáciu aspoň jednej osoby žijúcej na hranici chudoby, je táto kampaň hodná nášho úsilia", povedal člen poroty a americký fotograf Gary Knight. Ďalšími členmi poroty sú dizajnér Piet Boon, belgický módny dizajnér Martin Margiela a zástupca generálneho tajomníka OSN pre komunikáciu a informovanie verejnosti Kiyo Akasaka.

* *** *

Pre viac informácií - vrátane ohľadom podmienok, špecifických otázok a účasti na súťaži - prosím navštívte webstránku:

www.wecanendpoverty.eu.

V prípade ďalších otázok kontaktujte:

Jana Hönschová
Informačné centrum OSN Viedeň
Konzultantka pre Slovensko
E-mail: jana.honschova@unvienna.org

 

Afsane Bassir-Pour
Riaditeľka Regionálneho informačného centra OSN pre západnú Európu UNRIC
Tel. č.: (+32-2) 7888-450
E-mail: bassirpour@unric.org

alebo

Arni Snaevarr
Regionálne informačné centrum OSN pre západnú Európu UNRIC
Tel. č.: (+32-2) 7888-467
E-mail: snaevarr@unric.org