Tlačové správy

UNIS/SGSM/145
14. október 2009

Generálny tajomník OSN Pan Ki-mun:

"Teraz je čas hovoriť nahlas"

Odkaz k Medzinárodnému dňu za odstránenie chudoby, 17. október 2009

VIEDEŇ, 17. október (Informačné centrum OSN) - V dnešný deň vyjadrujeme uznanie tým, ktorí denne zápasia s chudobou a zaväzujeme sa zintenzívniť naše úsilie v odstraňovaní tohto problému raz a navždy.

V čase, kedy zažívame viacero kríz s celosvetovým dopadom, najchudobnejší a najzraniteľnejší z nás si zaslúžia našu osobitnú pozornosť. Vieme, že každá recesia vždy najskôr a najťažšie zasiahne chudobných. Podľa posledných odhadov si celosvetová ekonomická kríza v roku 2009 vyžiadala minimálne 50 miliónov pracovných miest. Pod hranicu chudoby tento rok spadne asi 100 miliónov osôb. Tento problém ďalej komplikujú klimatické zmeny.

Medzinárodný deň za odstránenie chudoby, ktorého tohtoročnou témou je "Deti a ich rodiny nahlas proti chudobe" si pripomíname v rovnakom čase ako aj dvadsiate výročie prijatia Dohovoru o právach dieťaťa. Sme presvedčení, že investovanie do detí a zabezpečovanie ich práv je jednou z najistejších ciest ako skoncovať s chudobou.

Avšak aj napriek tomu, že žijeme vo svete prosperity, sú mnohé základné potreby detí marginalizované. Milióny z nich sú ešte stále ochudobňované o vzdelanie, pričom omnoho viac je tých, ktorým hrozí, že školu nebudú môcť dokončiť. To sa týka najmä dievčat.

My však vieme, že racionálne naplánované investície zamerané na splnenie Miléniových rozvojových cieľov môžu urobiť výrazný rozdiel. V oblastiach, v ktorých boli zvýšené celosvetové investície do oblastí ako AIDS, tuberkulóza, malária a ochorení, ktorým sa možno vyhnúť očkovaním, zaznamenali povzbudzujúci pokrok. Taktiež sa podarilo významne znížiť úmrtnosť detí do päť rokov. Tieto úspechy nás inšpirujú v tom, ako môžeme ešte viac urýchliť pokrok v dosahovaní tých Miléniových rozvojových cieľov, v ktorých svet výrazne zaostáva - pomocou investovania do kľúčových oblastí akými sú základné školstvo, primárna infraštruktúra a zdravie matiek.

Systém OSN reaguje na túto krízu na viacerých frontoch: podporuje potravinovú bezpečnosť, buduje ekologickejšiu ekonomiku, zabezpečuje silnejšie bezpečnostné siete a pracuje na návrhu Celosvetovej zamestnaneckej dohody (Global Jobs Pact). Taktiež pracujeme na systéme GIVAS - Systém varovania pre celosvetový dopad a zraniteľnosť, pričom chceme vytvoriť sieť schopnú zhromažďovať a analyzovať údaje v reálnom čase. Politika by mala byť vytváraná na základe reálneho obrazu o tom, čo sa na miestnej úrovni skutočne deje.

V boji proti chudobe sa v súčasnosti nachádzame v kritickom bode. Teraz je čas, kedy môžeme umocniť hlasy zraniteľných a zabezpečiť, aby svet dodržal svoje záväzky. So správne nasmerovanými investíciami a konkrétnymi skutkami môžeme na týchto úspechoch stavať, naplniť naše záväzky a zabezpečiť, aby každý muž, žena a dieťa mali príležitosť čo najviac využiť svoj potenciál.

* *** *