Akreditácia na podujatia vo Vienna International Centre (VIC)

Podmienky udelenia akreditácie

Bona fide zástupcovia médií (tlač, fotografia, rozhlasové a televízne vysielanie, film) môžu získať akreditáciu do VIC a teda aj na všetky konferencie OSN prebiehajúce vo Viedni.

Žiadatelia o akreditáciu predkladajú:

  • doklad na hlavičkovom papieri mediálnej organizácie, v ktorom vydavateľ, šéfredaktor alebo vedúci kancelárie potvrdí vyslanie zamestnanca na podujatie vo VIC. Dokument musí obsahovať meno, pozíciu novinára a dĺžku zotrvania vyslaného zamestnanca v OSN.
  • platný novinársky preukaz
  • zástupcovia tlačených médií môžu byť požiadaní, aby predložili ich posledné dve vydania.
  • od nezávislých produkčných spoločností sa vyžaduje predloženie potvrdenia od prenosovej organizácie o vyslaní na podujatie
  • fotografi môžu byť požiadaní, aby predložili publikované fotografie potvrdené vysielajúcou organizáciou.
  • osvedčenie o akreditácii udeľujeme bezplatne.

Žiadateľ ďalej vyplní Žiadosť o udelenie akreditácie zástupcom médií do VIC (Request for accreditation of media representatives to the Vienna International Centre).

Formulár pre udelenie akreditácie

Žiadateľom odporúčame dohodnúť si stretnutie v Informačnej službe OSN (UNIS) vo Viedni vopred, aby v deň plánovaného príchodu do VIC nedošlo ku komplikáciám.
Akreditácia je platná do konca kalendárneho roka a jej platnosť musí byť každoročne predĺžená. Žiadatelia žiadajú o predĺženie akreditácie osobne v UNIS. Predkladajú doklad o zameraní pracovnej činnosti (letter of assignment), platný novinársky preukaz a musia byť pripravení preukázať, že pravidelne pokrývajú otázky týkajúce sa OSN. Bezpečnostná služba, ktorá vydáva priepustky do komplexu budov OSN, pred vstupom kontroluje uchádzačov cestovný doklad (pas).

UNIS zástupcom médií ponúka pracovné priestory vo VIC, a to v miestnosti C03, v blízkosti miestnosti pre tlačové brífingy.

Kontakt:
Tel: (+43 1) 26060 3342
e-mail: press@unvienna.org