Priestor pre médiá

Video

Pondelok, 2016, novembra 28
Ciele udržateľného rozvoja v triede: Seminár pre učiteľov v OSN Viedeň

Fotogaléria

Streda, 2017, februára 1
UNIS Vienna Press Breakfast 2017

Zvukové nahrávky

Piatok, 2017, februára 10
Interview with Dr. Chiaki Mukai, former Japanese astronaut and Senior Advisor, Japan Aerospace Exploration Agency