Priestor pre médiá

Video

Pondelok, 2016, novembra 28
Ciele udržateľného rozvoja v triede: Seminár pre učiteľov v OSN Viedeň

Fotogaléria

Streda, 2016, decembra 14
Conversation with Youth - Ending Nuclear Tests: why should I care?

Zvukové nahrávky

Štvrtok, 2016, januára 28
Panel discussion at the Ciné-ONU screening of 'The Return of the Violin'