Priestor pre médiá

Video

Pondelok, 2016, novembra 28
Ciele udržateľného rozvoja v triede: Seminár pre učiteľov v OSN Viedeň

Fotogaléria

Utorok, 2016, novembra 29
President of the General Assembly visiting Vienna International Centre

Zvukové nahrávky

Štvrtok, 2016, januára 28
Panel discussion at the Ciné-ONU screening of 'The Return of the Violin'