Podujatia

Film "Bring the sun home" v Bratislave

Pri príležitosti Dňa OSN, Slovenská asociácia pre Organizáciu Spojených národov (UNA Slovensko) pripravila premietanie filmu z dielne talianskych režisérov Chiara Andrich a Giovanni Pellegrini. Toto malé kino podujatie sa konalo v utorok 22.novembra v priestoroch Ekonomickej univerzity v Bratislave v spolupráci s  Informačnou službou OSN (UNIS) Viedeň.

Film "Bring the sun home" je dojímavý dokument o prístupe k udržateľnej energii a o posilňovaní postavenia starších vidieckych žien. Tie sa neskôr stanú sebavedomými solárnymi inžinierkami, ktoré cestujú od dediny k dediny, aby do domovov priviedli slnko.