Podujatia

Zástupcovia mimovládnych organizácií budovali na stretnutí vo Viedni "Budúcnosť, akú chceme"

VIEDEŇ, 19.október 2015 - Zástupcovia mimovládnych organizácií (MVO) a asociácií OSN (UNA) z Maďarska, Rakúska, Slovenska a Slovinska sa stretli na dvojdňovej konferencii o úlohe mimovládnych organizácií a asociácií OSN pri podpore novej Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj.

Stretnutie, ktoré zorganizovala Informačná služba OSN (UNIS) Viedeň v spolupráci s rakúskou Asociáciou OSN (UNA), sa konalo 18. a 19.októbra 2015 v priestoroch rakúskej UNA a Viedenského medzinárodného centra (VIC).

Bývalý veľvyslanec pri OSN a zástupca Svetovej federácie Asociácií OSN (WFUNA) Gerhard Pfanzelter a zástupkyňa UNIS Viedeň Irene Höglinger-Neiva privítali návštevníkov v priestoroch rakúskej UNA v Stallburgu.

Bernd Hermann, predseda mládežníckeho krídla rakúskej UNA - Mládežnícka a študentská Asociácia OSN - Akademické fórum pre medzinárodné vzťahy - Viedeň (UNYSA-AUSTRIA), účastníkom podal prehľad o mandáte, štruktúre a aktivitách rakúskej UNA a jej mládežníckom krídle UNYSA.

Po krátkej prehliadke Viedne účastníci prijali pozvanie mesta Viedeň na recepciu.

Začiatkom druhého dňa konferencie účastníkov privítal zástupca generálneho riaditeľa Úradovne OSN vo Viedni (UNOV) Dennis Thatchaichawalit. Vo svojom prejave hovoril o dlhoročnom partnerstve medzi OSN a mimovládnymi organizáciami a o dôležitej úlohe mimovládnych organizácií a asociácií OSN v spolupráci s Organizáciou Spojených národov:

"Za posledných sedemdesiat rokov sa asociácie OSN stali silným partnerom Spojených národov. Aktívne sa snažíte podporovať prácu OSN na verejnosti a často úspešne lobujete u vašich vlád a ďalších záujmových skupín na podporu OSN."

"Mimovládne organizácie taktiež zohrávajú dôležitú úlohu v podpore rôznych aktivít OSN a zároveň pri vystavovaní účtu, ak sa Organizácii nepodarí splniť sľúbené."

Zástupca generálneho riaditeľa UNOV Thatchaichawalit zdôraznil aktívnu úlohu mimovládnych organizácií pri formovaní novej agendy udržateľného rozvoja, ktorá od 1.januára 2016 nahradí Miléniové rozvojové ciele. Ďalej podčiarkol, že "Organizácia Spojených národov sa pri implementácii nových cieľov bude taktiež veľmi spoliehať na silné partnerstvo s mimovládnymi organizáciami".

Po prezentácii Irene Höglinger-Neiva z UNIS Viedeň na tému "Úloha mimovládnych organizácií v podpore priorít OSN a najmä cieľov udržateľného rozvoja (SDGs)", experti OSN z rôznych organizácií so sídlom vo Viedni ako napríklad UNIDO, UNCITRAL, UNODC, OOSA a MAAE predstavili svoje najlepšie skúsenosti s implementácie udržateľného rozvoja.

Zástupkyňa riaditeľa UNIS Viedeň Anne Thomas hovorila o tom, ako komunikovať s verejnosťou a špecifickými cieľovými skupinami o práci OSN z pohľadu udržateľného rozvoja a cieľov udržateľného rozvoja (SDGs), pričom spomenula aj rôzne nástroje, ktoré má už UNIS k dispozícii alebo sa dajú nájsť na iných webstránkach OSN.

Poobede vystúpili s prezentáciami samotní účastníci, navzájom sa informovali o svojich aktivitách a diskutovali o možnostiach spolupráce v záujme podpory udržateľného rozvoja. Medzi účastníkmi boli aj zástupcovia asociácií OSN (UNA), modelových organizácií OSN (MUN), zástupcovia univerzít, predstavitelia mimovládnych organizácií zastrešujúcich viacero MVO ako napríklad slovinská Platforma pre rozvojovú spoluprácu a rozvojovú pomoc SLOGA, Maďarská asociácia MVO pre rozvoj a humanitárnu pomoc HAND, rakúska Platforma pre rozvoj a humanitárnu pomoc Globálna zodpovednosť, rakúska MVO Baobab, Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj SCCD ako aj Viedenská komisia MVO pre udržateľný rozvoj.

"Šírenie osvety o novej rozvojovej agende bude našou spoločnou výzvou na nasledujúcich 15 rokov. Budeme sa snažiť ľuďom viac priblížiť ciele udržateľného rozvoja", povedala Adriana Aralica, SLOGA.

"Výmena informácií bola veľmi užitočná a sme viedenskému UNIS vďační, že zorganizoval podujatie, na ktorom sme mohli diskutovať o tom, ako efektívne uchopiť túto spoločnú výzvu. Verím, že toto stretnutie sa stalo vynikajúcim základom pre budúcu spoluprácu a taktiež pre spoločné aktivity mimovládnych organizácií v regióne", povedal člen výkonného výboru mládežníckej sekcie UNA Slovinsko Vid Tomić. Dodal, že veľmi oceňuje možnosť nadviazať nové kontakty s ďalšími účastníkmi.

Barnabás Benyák, generálny tajomník maďarskej modelovej konferencie OSN BIMUN 2016: "Strávili sme tu dva skutočne úžasné dni plné diskusií, ktoré nás ďalej nútia k zamysleniu, a ktoré sa ďalej pretavili do množstva nových myšlienok so skvelou skupinou ľudí, ktorí sa podelili o svoje skúsenosti pri dosahovaní týchto ušľachtilých cieľov, ktoré sú nám spoločné".

Natália Hlavatá, členka UNA Slovensko: "Sme organizátorom veľmi vďační za príležitosť stretnúť podobne zmýšľajúcich ľudí, ktorí sa snažia o tie isté ciele v prospech podpory práce OSN vo svojich krajinách. Skúsenosti a informácie nazbierané na tomto stretnutí určite využijeme v budúcnosti v rámci ďalších aktivít UNA Slovensko".

Rakúska veľvyslankyňa Christine Stix-Hackl, maďarský veľvyslanec Károly Dán, slovinský veľvyslanec Andrej Benedejčič a zástupca slovenskej Stálej predstaviteľky pri OSN Albín Otruba sa neskôr pripojili k účastníkom pri obede.

Súvisiace informácie