Podujatia

70.výročie OSN

"Sedemdesiate výročie Organizácie Spojených národov je príležitosťou na zamyslenie sa a nahliadnutie späť do histórie OSN, bilancovanie a zhodnotenie úspechov, ktoré pretrvali. Zároveň je to dobrá príležitosť zamerať pozornosť tam, kde OSN - a medzinárodné spoločenstvo ako celok - potrebuje zdvojnásobiť svoje úsilie, aby zvládlo súčasné a budúce výzvy týkajúce sa troch pilierov svojej práce: mier a bezpečnosť, rozvoj a ľudské práva".

Generálny tajomník OSN Pan Ki-mun  

Spojené národy boli založené pred 70 rokmi v období po druhej svetovej vojne, ktorá bola najhrozivejšou vojnou vo vojenskej histórii a ktorá zabila viac ako 60 miliónov ľudí na celom svete. V roku 1945 boli mnohé národy zničené a ľudia sa ocitli v núdzi a utrpení, ktoré predtým nikdy nezažili. V snahe dosiahnuť svetový mier ako aj prosperitu a predísť prípadným ďalším sporom, ktoré by mohli prerásť do vojny, sa národy spojili a vytvorili organizáciu, ktorú nazvali Organizácia Spojených národov.       

Charta Spojených národov je zakladajúcim dokumentom Spojených národov a stanovuje ciele organizácie. Bola podpísaná 26.júna 1945 v San Franciscu, po ukončení Konferencie OSN o medzinárodnej organizácii.

" My ľud Spojených národov, odhodlaní uchrániť budúce pokolenia pred metlou vojny,  ktorá dvakrát v priebehu nášho života priniesla ľudstvu nevysloviteľné strasti, vyhlásiť znovu svoju vieru v základné práva, v dôstojnosť a hodnotu ľudskej osobnosti, v rovnaké práva mužov a žien i národov veľkých i malých, vytvoriť pomery, v ktorých možno zachovať spravodlivosť a úctu k záväzkom vyplývajúcim zo zmlúv a iných prameňov medzinárodného práva, podporovať sociálny pokrok a zlepšovať životnú úroveň vo väčšej slobode".

Z Preambuly Charty Spojených národov

V čase svojho založenia  mala OSN 51 členských štátov. Dnes ich je 193, pričom každý má právo hlasovať  vo Valnom zhromaždení.  Vzhľadom na rozsah a tempo zmien sa činnosť OSN a jej pomocných orgánov rokmi zmenila a rozšírila. Spojené národy pretrvali ako fórum pre riešenie konfliktov, už dávno však nie sú len mierotvorcom. OSN je v súčasnosti konfrontovaná s novými výzvami ako medzinárodný terorizmus, klimatické zmeny, šírenie infekčných chorôb a ďalšími hrozbami, ktoré prekračujú národné hranice a vyžadujú si nové odpovede.      

"Nie je možné, aby tieto globálne problémy niekedy vyriešila len jedna krajina samostatne. Ako jediná univerzálna organizácia na celom svete, Organizácia Spojených národov ponúka to najlepšie - ak nie jediné - fórum, ktoré môže vyburcovať globálnu reakciu na výzvy, ktoré stoja pred nami".

Generálny tajomník OSN Pan Ki-mun