69.zasadania Valného zhromaždenia OSN

Kroky v oblasti rozvoja témou 69.zasadania Valného zhromaždenia OSN

Tohtoročné 69.zasadanie Valného zhromaždenia OSN sa začína 16.septembra v hlavnom sídle OSN v New Yorku so zameraním na tému: "Splnenie a realizácia transformatívnej rozvojovej agendy po roku 2015". Ako povedal predseda 69.zasadania, Sam Kahamba Kutesa z Ugandy, vo svojom prejave po zvolení za predsedu, táto téma "vyzdvihuje potrebu zamerať sa nielen na plnenie alebo súhlas s rozvojovou agendou po roku 2015, ale aj na, čo je najdôležitejšie, zabezpečenie jej efektívnej implementácie".  

Po úvodnom týždni rokovaní bude nasledovať množstvo podujatí na vysokej úrovni.

Klimatický summit 2014 - 23.september

Klimatický summit, na ktorom sa očakáva účasť viac ako 100 hláv štátov a vlád, a ktorý zvolal generálny tajomník OSN Pan Ki-mun, má za cieľ zmobilizovať politickú vôľu smerom ku krokom v oblasti klimatických zmien a celosvetovej klimatickej dohody 2015 ako aj povzbudiť ambiciózne aktivity v boji proti klimatických zmenám a v oblasti trvalo udržateľného rozvoja.     

Viac informácií

Všeobecná rozprava - 24.september - 1.október

Výročná všeobecná rozprava Zhromaždenia, počas ktorej sa stretnú hlavy štátov a vlád a ďalší vysokí predstavitelia krajín, aby predstavili svoje pohľady na pálčivé otázky s celosvetovým dosahom, sa začne v stredu 24.septembra a bude trvať jeden týždeň.  

Svetová konferencia o pôvodnom obyvateľstve - 22. a 23.september

Plenárne zasadanie na vysokej úrovni je prvým svojho druhu a má za cieľ obrátiť pozornosť na problémy, ktorým čelí pôvodné obyvateľstvo a zároveň byť platformou na výmenu dobrých príkladov z praxe týkajúcich sa uplatňovania práv pôvodného obyvateľstva podľa cieľov vyjadrených v Deklarácii OSN o právach pôvodného obyvateľstva a ďalších nástrojov.     

Viac informácií

Osobitné zasadanie o Akčnom programe prijatom na medzinárodnej konferencii o populácii a rozvoji - 22.september

Osobitné zasadanie vyhodnotí pokrok za posledných 20 rokov v implementácii Akčného programu pre sociálny a ekonomický pokrok prijatom na prelomovej Medzinárodnej konferencii o obyvateľstve a rozvoji, ktorá sa konala v roku 1994 v Káhire, a ktorá obnovila politickú podporu pre dosiahnutie týchto cieľov po roku 2014.

Ďalšie informácie o podujatiach, ktoré sa budú konať počas zasadania Valného zhromaždenia, budú pravidelne aktualizované na našej webstránke.