Civil szervezetek


A civil szféra tájékoztatása, mint az ENSZ információszolgáltató tevékenységének szerves része a Tájékoztatási Osztály (UNIS) 1946-os megalapításával vált elfogadottá. Napjainkban a Tájékoztatási Osztály hatalmas információs programjai révén nyújt tájékoztatást több, mint 1500 civil szervezetet számára az ENSZ-et érintô kérdésekrôl és hasznos internetes linkekkel áll az emberek szolgálatára szerte a világon.

További információt az alábbi linken talál: http://www.un.org/dpi/ngosection/index.html

Számos a gazdaság és a szociális fejlesztés terén mûködô civil szervezet tanácsokkal szolgál az ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsa számára.

Errôl bôvebben az alábbi linken olvashat: http://www.un.org/esa/coordination/ngo

A Gazdasági és Szociális Tanács mellett tanácsadói státusszal mûködô civil szervezetek konferenciája (CONGO) biztosít lehetôséget a tanácsadó civil szervezetek számára érdekeik képviseletére a Gazdasági és Szociális Tanács elött.

Errôl bôvebben: http://www.ngocongo.org

A bécsi Tájékoztatási Osztály civil szervezetekkel kapcsolatot tartó részlege hozzávetôleg 400 civil szervezettel, kutatóintézettel, politikai szervezettel és közösségi kezdeményezéssel tartja a kapcsolatot. Rendszeresen tájékoztatást küld nekik a civil szervezeteket érintô kérdésekrôl és meghívja képviselôiket a Tájékoztatási Osztály által rendezett sajtótájékoztatókra.

Tájékoztatási Osztály civil szervezetekkel kapcsolatot tartó részlege együttmûködik a helyi civil szervezetekkel a különleges ENSZ-események kapcsán is, mint például a Nemzetközi Béke Nap vagy az Emberi Jogok Napja.

Amennyiben további kérdése van, vagy szeretne feliratkozni a levelezôlistára kérjük forduljon kollégánkhoz:


Vienna International Centre
UN Information Service
P.O. Box 500
A-1400 Vienna