Sajtóközlemények

Tájékoztatásul - nem hivatalos dokumentum

UNIS/NAR/1344
2018. március 1.

 Az INCB felhívja az államokat, hogy többet fektessenek a kábítószer-használók kezelésére irányuló szolgáltatásokba, mivel a kábítószer-használók nagy része nem fér hozzá a kezelésekhez

A 2017-es éves jelentésében a Nemzetközi Kábítószer-ellenőrzési Testület (INCB):

• Kiemeli, hogy a kezelésekre és a rehabilitációra sokkal több esetben van szükség, mint amennyi szolgáltatás rendelkezésre áll
• Sürgeti a kormányokat, hogy a megelőzés mellett fektessenek nagyobb hangsúlyt a kezelésekre és a rehabilitációra
• Felhívja a kormányokat, hogy fektessenek be a kezelésekre és rehabilitációra irányuló szolgáltatásokba, különös tekintettel a hátrányos helyzetű csoportok igényeire
• Emlékezteti az államokat arra, hogy kötelesek a szerhasználati zavarokkal küzdőknek kezelést nyújtani
• Felhívja a nemzetközi közösséget és Afganisztánt, hogy működjenek együtt az ország kábítószerrel kapcsolatos kihívásaira adott válaszok közötti új fontossági sorrend kialakításában
• Ismételten megerősíti, hogy a kannabisz nem orvosi célú használatának legalizálása összeférhetetlen az államok nemzetközi kábítószer-ellenőrzési szerződésekből fakadó kötelezettségeivel

BÉCS, március 1. (ENSZ Információs Szolgálat) - Az INCB ma közzétett éves jelentésében arra figyelmeztet, hogy világszerte a kábítószer-függőség kezelésére szoruló hat ember közül csak egynek vannak hozzáférése a kábítószer-függőség kezelésére irányuló programokhoz. Ha van is valahol elérhető kezelés, az gyakran gyenge minőségű és valószínűleg nem felel meg a nemzetközi normáknak.

A helyzetet súlyosbítja az is, hogy a kábítószer-használókat világszerte stigma övezi. Ez a megbélyegzés nem csak jelentősen gátolja a lehetőségeiket és a kezeléshez való hozzáférésüket, hanem a társadalomba való beilleszkedésük esélyeit is rontja.

A kezelési szolgáltatások ritkán vannak tekintettel a különleges igényekre

Az éves jelentés felhívja a kormányokat, hogy tegyenek többet a szerhasználati zavarokkal küzdők kezeléséért, rehabilitációjáért és beilleszkedéséért, különös tekintettel a hátrányos helyzetű csoportokra. A jelentés megjegyzi, hogy a nők és a társadalom peremén élők, például a migránsok és a menekültek, ritkán férnek hozzá olyan kezelésekhez, amelyek figyelembe vennék különleges igényeiket.

Az INCB elnöke Dr. Viroj Sumyai elmondta, hogy "nagyon fontos, hogy a kormányok megvédjék és előmozdítsák a szerhasználati zavarokkal küzdők jogait. A nemzetközi kábítószer-ellenőrzési egyezményeknek megfelelően az államok kötelesek mindent megtenni a szerhasználat megelőzése, a használat korai felismerése, valamint az érintettek kezelése, oktatása, utógondozása, rehabilitációja és a társadalomba való beilleszkedésének elősegítése érdekében".

A kábítószer-függőség kezelése az egészséghez való jog egyik eleme

A Testület idei jelentésében kiemeli, hogy a kábítószer-függőség kezeléséhez való hozzáférést az egészséghez való jog egyik elemének kell tekinteni.

A kábítószerek iránti kereslet csökkentése két egymást átfedő, mégis különböző megközelítést foglal magába. Az első az emberek kábítószer-használatának megelőzése, a másik pedig a szerhasználati zavarokkal küzdők kezelése és rehabilitációja. Ebben a tekintetben hívja fel az INCB a kormányokat arra, hogy komolyan fontolják meg az olyan kábítószer-használattal foglalkozó stratégiák elfogadását, amelyek a megelőzést, a kezelést és a rehabilitációt is figyelembe veszik.

Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának hetvenedik évfordulója

2018-ban számos évfordulóra emlékezünk, például az 1948-ban elfogadott Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának hetvenedik évfordulójára, az Emberi Jogokról szóló Világkonferencián 1993-ban elfogadott Bécsi Deklaráció és Programterv huszonötödik évfordulójára, valamint az 1988-ban az Egyesült Nemzetek Szervezete által elfogadott a kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott forgalmazása elleni egyezmény harmincadik évfordulójára.

Ezzel kapcsolatban az INCB ismételten felhívja az országokat, hogy gondoskodjanak arról, hogy kábítószer-ellenőrzési jogszabályaik teljesen megfeleljenek a nemzetközi emberi jogi szabályoknak és normáknak. Idetartozik az egészséghez való jog, a feltételezett kábítószerrel kapcsolatos szabálysértők és kábítószer-használók jogainak biztosítása és védelme, valamint az arányosabb válaszadás a kábítószerrel kapcsolatos szabálysértésekre, beleértve a kábítószerrel kapcsolatos jogsértésekért járó halálbüntetés eltörlését. A Testület ismételten és erőteljesen elítéli a kábítószerrel kapcsolatos illegális tevékenységgel gyanúsított emberekkel szembeni bíróságon kívüli eljárást.

A fájdalomcsillapítás globális különbségeinek kezelése

Az INCB az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosításának részeként kiemeli, hogy sürgősen foglalkozni kell a fájdalomcsillapítás globális különbségeivel és kezelni kell azt a globális szakadékot, amely az orvosi és tudományos célra felhasználható ellenőrzött kábítószerekhez és pszichotróp anyagokhoz való hozzáférésben van. Ez az egyenlőtlenség aránytalanul hat ki azokra az alacsony és közepes jövedelemmel rendelkező országokra világszerte, ahol nem megfelelő a kábítószerekhez és a pszichotróp anyagokhoz való hozzáférés.

A Testület hangsúlyozza, hogy az államoknak sürgősen cselekedniük kell ezen egyenlőtlenség felszámolásáért azon jogi és politikai akadályok megszüntetésével, amelyek megakadályozzák a gyógyszerekhez való hozzáférést, továbbá az illetékes hatóságok és egészségügyi személyzet figyelemfelhívásával, valamint a szükséges kapacitásépítéssel. Idetartozik a kábítószer-függőség kezelésekor alkalmazott gyógyszerekhez való hozzáférés biztosítása is. Az ellenőrzött gyógyszereket használó kezelésekre vonatkozó szükségtelen korlátozások ellentétesek az egészséghez való jogban foglaltakkal. 

A kannabisz nem orvosi célú használatának legalizálása megszegi a nemzetközi jogi kötelezettségeket. Az INCB újból kiáll amellett, hogy a kannabisz nem orvosi célú használatának legalizálása ellentétes lenne a nemzetközi kábítószer-ellenőrzési egyezményekkel. Az ellenőrzött anyagok kizárólag orvosi és tudományos célokra való felhasználása a nemzetközi kábítószer-ellenőrzési szerződések alapelve, amely alól nem tehető kivétel.

Folyamatos nemzetközi támogatás Afganisztánnak

A Testület felhívja a nemzetközi közösséget, hogy az Afganisztánnak nyújtott támogatást tervezze meg újra, az országban lévő aggasztó kábítószer-ellenőrzési helyzet tükrében. Az ország stabilizálását célzó erőfeszítések nem lesznek fenntarthatók, amíg a nemzet illegális kábítószerekre épülő gazdaságát fel nem számolják. A Testület megismétli a nemzetközi közösség számára, hogy a kábítószer-ellenőrzés egy összefüggő probléma. Amennyiben a helyi, a nemzeti, a regionális és a nemzetközi erőfeszítések nem kezelik hatékonyan ezt a kihívást, addig a szegénységre, a lázadásokra, a terrorizmusra és a fejlődés egyéb akadályaira sem adható válasz.

***

A bécsi székhelyű független Testületet az 1961-es Egységes Kábítószer Egyezmény hozta létre azzal a céllal, hogy figyelemmel kövesse és támogassa a kormányokat, hogy teljesítsék a három nemzetközi kábítószer-ellenőrzési szerződésben foglaltakat. A Tanács egyéni minőségben eljáró 13 tagját a Gazdasági és Szociális Tanács választja öt évre.

* *** *

További információért keresse:

INCB Titkárság
Sajtómegkeresések: (+43-1) 26060 4163
Email: secretariat[at]incb.org
Weblap: www.incb.org