Sajtóközlemények

Tájékoztatásul - nem hivatalos dokumentum

UNIS/SGSM/723
2016. március 22.

Az Egyesült Nemzetek Főtitkára Ban Ki-Mun:

Üzenete a víz világnapján

2016. március 22.

BÉCS, március 22. (ENSZ Információs Szolgálat) - Az víz világnapja idén a víz és a munka kapcsolatával foglalkozik. Közel a világ munkavállalóinak fele, 1,5 milliárd ember, vízzel kapcsolatos ágazatokban dolgozik, és szinte minden munka a friss víz elérhetőségétől függ.

A víz kiemelkedő fontossága ellenére a víz mint ágazat általában nem kap annyi figyelmet, mint amennyit megérdemel. A víz elengedhetetlenül szükséges az ember túléléséhez, de ugyanúgy fontos a környezet és a gazdaság számára is.

A munkavállalókra nézve káros lehet a gyenge minőségű víz és a gyenge köztisztaság. Az évente 2 millió munkával összefüggő halálozás majdnem egyötödét okozza a gyenge minőségű ivóvíz, a nem megfelelő köztisztaság és a rossz higiénia.

Azon emberek, akik számára a legkevésbé elérhető a víz és az alapvető köztisztaság, gyakran az alapvető egészégügyi szolgáltalásokhoz sem férnek hozzá, és állandó munkájuk sincsen. Ez pedig állandósítja a szegénység körforgását. Ezen a téren különösen a városok és a vidék, a férfiak és nők, valamint a gazdagok és szegények közötti nagy eltérések aggasztanak. Az emberek otthonaiban, az iskolákban és a munkahelyeken elérhető megfelelő vízellátás, a köztisztaság és a higiénés szolgáltatások alapvető biztosítása egy erős gazdaság megteremtését teszi lehetővé, és egyúttal megalapozza az egészséges és termelékeny lakosság és munkaerő kialakulását.

A 2030-as fenntartható fejlődési keretrendszer végrehajtásáért tett erőfeszítéseink részeként merészen léphetünk fel a vízzel kapcsolatos igazságtalanság megszüntetéséért. A 6-os számú fenntartható fejlődési cél a víz elérhetőségéről, és a fenntartható vízgazdálkodásról, valamint a mindenki számára elérhető alapvető köztisztaság biztosításáról szól, és az ezekhez a szolgáltatásokhoz való általános hozzáférést tárgyalja.

Történelmi kampányunk részeként, amelynek célja, hogy elérjük, hogy minden ember méltóságteljes életet élhessen, a víz világnapján idén újból erősítsük meg kötelezettségvállalásunkat, hogy hozzájárulunk a vízkészlet minőségének javításához, a vízgazdálkodás és a vízkészlet védelme mellett.

* *** *