Sajtóközlemények

Tájékoztatásul - nem hivatalos dokumentum

UNIS/NAR/1264
2016. március 2.

Az INCB jelentése szerint a nemzetközi kábítószer-ellenőrzési szerződések nem hatalmaznak fel a "kábítószerek elleni háborúra"

A Közgyűlés 2016 áprilisában megrendezésre kerülő, a világméretű kábítószer-problémáról szóló különleges üléséhez közeledve a Nemzetközi Kábítószer-ellenőrzési Testület (INCB) 2015-ös, éves jelentésében:

• felhívja a figyelmet arra, hogy a kábítószer-ellenőrzési szerződések alapvető célja az emberiség egészségének és jólétének biztosítása,

• hivatkozik a kiegyensúlyozott és emberi hozzáállásra, amely kulcs az egészséggel és jólléttel kapcsolatos célok eléréséhez,

• arra ösztönzi a kormányokat, hogy dolgozzanak ki gyakorlati és valós lépéseket annak érdekében, hogy megvédjék a társadalmat az új pszichoaktív anyagok növekvő száma által okozott problémáktól,

• felhívja a kormányokat, hogy gondoskodjanak arról, hogy az egészségügyi szolgáltatók, különösen idős emberek részére, ne írhassanak fel a szükségesnél több szedatív gyógyszert,

• felhív a nemzetközi prekurzor-ellenőrzési rendszer helyzetének valós felmérésére.

BÉCS, március 2. (ENSZ Információs Szolgálat) - Néhány héttel a Közgyűlés 2016-os különleges ülése előtt, a bécsi székhelyű INCB 2015-ös éves jelentésében kimondja, hogy a nemzetközi kábítószer-ellenőrzési szerződések nem hatalmaznak fel a "kábítószerek elleni háborúra".

A kábítószer-politikával kapcsolatos viták idején az INCB jelentésében nyomatékosítja, hogy egyensúlyra kell törekedni abban, hogy a nemzetközi kábítószer-ellenőrzési szerződésekben meghatározottak szerint a gyógyszerek orvosi célra rendelkezésre álljanak, ugyanakkor az illegális kábítószerkínálat csökkenjen.

Az INCB elnöke, Werner Sipp, szerint "nem arról van szó, hogy a világnak választania kell a között, hogy "militarizált" módon üldözze a kábítószerhasználatot, vagy hogy legalizálja a kábítószerek nem orvosi célú felhasználását. Sokkal inkább arról van szó, hogy az egészséget és a jóllétet kell egy kiegyensúlyozott kábítószer-politika középpontjába helyezni."

Az ENSZ Közgyűlés 2016-os különleges ülésszakára New York-ban, az ENSZ székhelyén kerül sor 2016. április 19. és 21. között, amikor az Egyesült Nemzetek tagállamai felülvizsgálják a nemzetközi kábítószer-ellenőrzési rendszer eredményeit és kihívásait.

Új pszichoaktív szerek: növekvő fenyegetés

Az új pszichoaktív szerek száma továbbra is jelentősen emelkedett az elmúlt évben. 2015 októberéig a tagállamok 602 új pszichoaktív szert jelentettek be. Ez az azt megelőző évhez képest 55 százalékos emelkedést jelent, ugyanis 2014-ben 388 új szert jelentettek be.

A nemzetközi kábítószer-ellenőrzési rendszer számára a legfőbb kihívást az jelenti, hogy lépést tartson az új szerek megjelenésének növekvő ütemével, amelyhez rugalmasabb és működképesebb megközelítéseket kell alkalmaznia, hogy képes legyen megbirkózni az új pszichoaktív szerek által jelentett veszéllyel.

A Nemzetközi Kábítószer Bizottság 2015-ben tíz új pszichoaktív anyagot helyezett nemzetközi ellenőrzés alá, valamint kiterjesztette ezen anyagok nemzeti ellenőrzését több országban, például Kínában és Indiában is.

Az INCB 2015-ben létrehozta a Projekt ION Eseti Kommunikációs Rendszert (IONICS), ezzel lehetővé téve a valós idejű kommunikációt a kormányok között, amennyiben új pszichoaktív anyagokkal kapcsolatos, ún. eseményt észlelnek. Ilyen esemény lehet például az új pszichoaktív szerek gyanús szállítása, kereskedelme, termelése és előállítása.

Eddig 60 országból több mint 170 felhasználó használta a rendszert, és több mint 500 eseményt jelentettek be a megtörténésüket követő két napon belül.

Az álmatlanság elleni gyógyszerek a szükségesnél nagyobb mértékű felírása idős emberek számára

A Testület jelentésében aggodalommal mutat rá az álmatlanság és szorongás ellen használt benzodiazepinek indokolatlan felírásának, és az idős emberek által a szükségesnél nagyobb mértékű használatának kockázatára. Ez valóban veszélyes lehet, mivel az idős betegeknek gyakran vannak más egészségügyi panaszai is, amelyekre egyidejűleg több gyógyszert is szednek. Az álmatlanság a betegek ezen csoportjánál közös vonás, ami miatt az altatók gyártásával foglalkozó cégek vonzó célcsoportjává válnak. Mindez annak ellenére fordul elő, hogy tanulmányok kimutatták, hogy ezen anyagok indokolatlan használata esetén gyógyszerfüggőség alakulhat ki. Sőt, a 65 éves kor feletti, benzodiazepin tartalmú gyógyszereket használó betegek esetében több mint 50 százalékkal nagyobb annak az esélye, hogy 15 éven belül demencia alakuljon ki náluk, összehasonlítva azokkal a betegekkel, akik soha nem szedtek ilyen gyógyszereket.

A Testület felhívja a kormányokat, hogy biztosítsák, hogy az egészségügyi szolgáltatók a benzodiazepinek felírásakor a mindenkori elismert orvosi gyakorlatot alkalmazzák. Az egészségügyi személyzetnek, különösképpen a gondozóotthonokban, de a családtagoknak és az idősek gondozóinak is tisztában kell lenniük a benzodiazepinek túlzott használatának kockázataival.

Afganisztán: kevesebb az ópiummentes tartomány, de összességében csökkent az illegális ópiummák-termesztés

Hat év alatt először csökkent az illegális ópiummák-termesztés becsült területe Afganisztánban. Mindemellett az illegális ópiummák-termesztés abszolút értékben továbbra is magas Afganisztánban, annak ellenére is, hogy 2015-ben 40 százalékkal több ópiummákot semmisítettek meg. A jelentés kiemeli az alternatív fejlesztési kezdeményezések alapvető szerepét az ópiummák-termesztés megfékezésében, ezzel lehetőséget biztosítva a gazdálkodók számára, hogy törvényes alternatívákkal tartsák el magukat és családjaikat.

A fájdalomcsillapítókhoz való hozzáférés

A Testület a nemzetközileg ellenőrzött kábítószerek elérhetőségéről szóló különleges jelentése szerint számos alacsony és közepes jövedelemmel rendelkező országban még mindig nem megfelelő a fájdalomcsillapítókhoz (opioid alapú fájdalomcsillapítók) való hozzáférés annak ellenére, hogy az ilyen gyógyszerek használata a század eleje óta globálisan több mint kétszeresére nőtt. Eközben az európai és észak-amerikai lakosság használja a globálisan felhasznált fájdalomcsillapítók több mint 95 százalékát. A kormányok jelentették az INCB-nek, hogy a problémát nem az elégtelen globális kínálat, hanem a képzés hiánya és a függőség kialakulásától való félelem okozza.

Prekurzor Jelentés

A legutóbbi lefoglalási statisztikák azt mutatják, hogy a prekurzor vegyületek illegális kereskedelme a nemzetközi térről inkább a belföldi kereskedelem illegális csatornái felé tolódott el. Az alfa-fenilacetoacetonitrilt (APAAN), amelyet széles körben használtak amfetamin és metamfetamin előállítására, 2014-ben helyezték nemzetközi ellenőrzés alá. Ennek eredményeként az APAAN, úgy tűnik, elvesztette jelentőségét, mivel a 2015-ös lefoglalások száma csökkent, és az elkobzások is kevésbé voltak gyakoriak a nemzetközi határokon. Mindez azt mutatja, hogy a nemzetközi ellenőrzés eléri a kívánt hatást.

A Közgyűlés különleges ülésének közeledtével a Testület Prekurzor Jelentésében hangsúlyozza, hogy szükség van a nemzetközi prekurzor-ellenőrzési rendszer valós helyzetének felmérésére. Az INCB szerint a nemzetközi prekurzor-ellenőrzési rendszer egyre inkább sikeres bizonyos prekurzor vegyületek törvényes kereskedelmének nyomon követésében, és ezzel megakadályozza eltérítésüket illegális csatornák felé. Ennek ellenére a kábítószereket továbbra is gyártják olyan, folyamatosan megjelenő új vegyületekből, amelyek nem állnak nemzetközi ellenőrzés alatt.

A Testület meggyőződése szerint szükség van új irányok keresésére. Ezek lehetnek például önkéntes köz- és magánszféra közötti partnerségek a kormányok és az ipar között, vagy a törvények betartatásának új jogi eszközei, amikor bizonyíték van arra, hogy egy anyagot illegális kábítószer-előállításra akarnak használni.

***

További információ: http://www.unis.unvienna.org/unis/en/events/2016/incb_2016.html

* *** *

További információért keresse:

Katharina Goetze
Tájékoztatási tisztviselő, UNIS Vienna
Telefonszám: (+43-1) 26060-4949
Mobil: (+43-699) 1458-4949
Email: katharina.goetze[at]unvienna.org