Sajtóközlemények

Csak információs célokra - nem hivatalos dokumentum

UNIS/SGSM/169
2010. március 18.

Az Egyesült Nemzetek főtitkára, Ban Ki Mun:

"Közös felelősségünk biztosítani, hogy rasszista, xenofób cselekedeteknek ne legyen helye"

Üzenete a Faji megkülönböztetés kiküszöbölésének nemzetközi napján,
2010. március 21.

BÉCS, március 21. (ENSZ Információs Iroda) - ötven évvel ezelőtt ezen a napon vált mészárlás áldozatává Sharpeville városában néhány tucat békés, dél-afrikai tüntető, akik az ország visszataszító, kirekesztést szolgáló törvényei ellen tüntettek. Az Egyesült Nemzetek a faji megkülönböztetés kiküszöbölésének nemzetközi napját e komor évfordulóhoz igazította, hogy ezzel is megerősítsük vállalásunkat, miszerint védelmet nyújtunk a rasszizmusban gyökerező - a rabszolgaságtól a Holokausztig, apartheidtől az etnikai tisztogatásig és népirtásig - terjedő rémségek ellen.

Az idei év megemlékezésének középpontjában álló téma, a rasszizmus és a sport metszéspontja, különösen időszerű, hiszen Dél-Afrika lesz az első afrikai ország, ahol a FIFA Labdarugó - világbajnokságát megrendezik. Közös felelősségünk biztosítani, hogy rasszista, xenofób cselekedeteknek se a stadionon belül, se azon kívül ne legyen helye e jelentős eseményen.

Szélesebb értelemben: rá kell kényszerítenünk minden sportszervezetet, hogy egyrészt szigorú diszkriminációellenes intézkedéseket foganatosítson, másrészt megteremtse a rasszista támadásokat elkövető személyek megbüntetése és az áldozatoknak nyújtandó igazságszolgáltatás kereteit.

Ugyanakkor úgy kell tekintenünk e Nemzetközi napra, mint egy lehetőségre, hogy kiemeljük a sport áldásos szerepét a különböző hátterű, kultúrájú emberek közelebb hozásában. A sport azáltal, hogy világszerte emberek millióinak ad lendületet segíthet a jogfosztott közösségek érvényesülésében, nézőpontunk befolyásolásában.

Tiszteljük meg a sharpeville-i és más rasszista támadások közben elhunytak emlékét azzal, hogy megkétszerezzük a rasszizmus és a faji megkülönböztetés minden formájának eltörlésére irányuló erőfeszítéseinket. Jó szándékunkat ültessük át törvényekbe és azok betartásába. Mindenekfelett: ápoljuk az emberi nem gyönyörködtető változatosságát és tiszteljük minden egyes emberi lény veleszületett méltóságát és egyenlőségét.

* *** *