Sajtóközlemények

UNIS/NAR/1044
19 február 2009

A Nemzetközi Kábítószer Ellenőrzési Szervezet alapításának száz éves évfordulója alkalmából

Az INCB (Nemzetközi Kábítószer-ellenőrző Szerv) éves jelentése szerint a bűnözők az engedélyezett áruforgalmat tiltott kábítószerek terjesztésére használják.

Az INCB ma, Bécsben kibocsátott éves jelentése kiemeli az Internet és az orvosi rendelvényre felírt kábítószerek jelentette veszélyeket, a biztonságpolitika és a kábítószerek viszonyát Afganisztánban és azt, hogy Nyugat-Afrika egyre jelentősebb csomóponttá válik az Európába történő kokainszállításban.

Bécs, február 19. (ENSZ Információs Iroda) Az INCB ma, Bécsben (Ausztria) kibocsátott éves jelentésében figyelmeztetett az efedrin és pszeudoefedrin (az amfetamin típusú izgatószerek (ATS) - mint például metamfetamin, amfetamin, MDMA (ecstasy) - előállítása során használt vegyi anyagok) terjedésének új útvonalaira. Az INCB jelentése szerint a bűnszervezetek magukat rendszerint nem létező vállalatoknak álcázzák, hogy hozzájussanak azokhoz a vegyi anyagokhoz, amikre a tiltott kábítószerek előállításához van szükségük. 2008-ban, egyes afrikai országok jóval nagyobb mennyiségeket importáltak efedrint és pszeudefedrint tartalmazó gyógyszerekből, mint amire évenként szükségük van orvosi és tudományos célokból. A jelentés állítása szerint számos Afrikába tartó hajószállítmány végállomása az a Mexikó volt, ami az Egyesült Államok kiterjedt piacát metamfetaminnal ellátja.

A pszeudefedrint tartalmazó gyógyszerekre megnőtt az igény Belize-ben, El Salvadorban és Hondurasban. A szervezet kifejezetten szorgalmazza, hogy minden kormányzat fordítson fokozott figyelmet a vegyi anyagokat érintő kereskedelmi tevékenységekre, mert a kereskedők továbbra is kihasználják a nemzetközi kereskedelem kiskapuit, hogy hozzájussanak azokhoz a nyersanyagokhoz, amelyekre kábítószer laboratóriumaik ellátásához szükségük van.

A Nemzetközi Kábítószer Ellenőrzési Szervezet megalapítása a 20. század egyik fontos teljesítménye.

A narkotikumok nemzetközi ellenőrzésére kialakított rendszer kihívásai és eredményei képezik a jelentés első fejezetét.

A rendszer, amelyet A Nemzetközi Ópium Bizottság alakított ki, 1909-ben, Shangaiban tartott konferenciáján, jelenleg három egyezményt tartalmaz, amelyek a törvénytelen kábítószerek meghatározása mellett biztosítják a kábítószerek ellenőrzésének mechanizmusát, valamint egy eszközrendszert az érintett hatóságok nemzetközi összefogásnak biztosításához

Ghodse professzor véleménye szerint: "Ez tekinthető a 20. század egyik legfontosabb vívmányának a nemzetközi összefogás terén, hiszen az Egyesült Nemzetek tagállamainak 95%-a tagja a három legfontosabb megegyezésnek, ami így a Föld lakosságának 99%-át érinti."

A jelentés azon kihívások közül, amelyekkel a nemzetközi kábítószer ellenőrzési rendszernek szembe kell néznie, kiemeli, hogy több mint 150 országban nem hozzáférhetőek az ellenőrzött gyógyszerek. Továbbá kiemeli a cannabis szabályozására vonatkozó intézkedések eltérő használatát, valamint "garázda" internetes patikákat, amelyek elősegítik a kábítószer-használatot sérülékeny csoportok - különösen fiatalok - között.

Az INCB 2008-as jelentése megállapítja, hogy a nemzetközi kábítószer ellenőrzési rendszer sikerrel állta ki az idő próbáját, ám korántsem tökéletes. Kétségtelenül képes a fejlődésre, és fennállnak bizonyos eljárások, amelyek lehetővé teszik a változtatásokat.

Az INCB arra bíztatja a kormányzatokat, hogy tegyenek nagyobb erőfeszítéseket a kábítószer-használat megelőzése érdekében, és hogy serkentsék az opioid-fájdalomcsillapítók ésszerű használatát azokban a térségekben, ahol alacsony fogyasztásuk betegek millióinak okoz szenvedést. A WHO becslése szerint évente mintegy 30 millió regisztrált beteg és további körülbelül 86 millió ember van kitéve súlyos fizikai fájdalom okozta akadályozottságnak. Ghodse professzor véleménye szerint "A kormányzatoknak fel kellene használniuk a WHO által biztosított Hozzáférés az Ellenőrzött Gyógyászathoz Programot, hogy megkönnyítsék, a gyógyászati célú fájdalomcsillapítók elérését."

Nyugat-Afrika egyre jelentősebb csomóponttá válik az Európába történő kokaincsempészet terén

A jelentés szerint Nyugat-Afrika a Dél-Amerikából Európába történő kokaincsempészet egyik legjelentősebb csomópontjává vált. Ennek oka többek között a földrajzi elhelyezkedésben keresendő, ami Nyugat-Afrikát ideális kiindulóponttá teszi a növekvő európai kokainpiacot ellátó tengeri szállítmányok számára. Továbbá a nyugat-afrikai országok kormányzatainak erőtlensége korlátozza a kábítószer-kereskedelem és annak következményei (mint korrupció, kábítószer-használat) ellen való harcot.

A Szervezet kifejtette továbbá súlyos aggodalmát abban a tekintetben, hogy a kábítószer-kereskedelem aláássa a politikai, gazdasági struktúrát és tovább gyengíti a kormányzatok ellenőrzését területeik és intézményeik fölött. Számos kormányzat lépéseket kezdeményezett az ügyben, hogy megoldást találjon a problémára. Ilyen például az, hogy Szenegálban növelték a kábítószer-kereskedelemért kiróható büntetéseket, hasonló rendelkezésről pedig épp tárgyalás folyik a nigériai parlamentben. Miután az ENSZ Biztonsági Tanácsa felhívást intézett a Bissau-guineai kormányzathoz, hogy foglalkozzanak a növekvő kábítószer-kereskedelemmel, a nemzetközi közösség létrehozott egy pénzügyi alapot a Bissau-guineai kábítószer-kereskedelem visszaszorításának támogatására. Az INCB felszólítja a nemzetközi közösséget, hogy a probléma megoldása érdekében minden szükséges segítséget biztosítsanak a nyugat-afrikai országoknak.

A biztonságpolitika és a kábítószerek viszonya Afganisztánban

Az INCB felhívja a figyelmet arra, hogy a biztonság hiánya Afganisztánban súlyosan hátráltatja a kábítószer-probléma kezelésére tett erőfeszítéseket. Az ország - az egyre kisebb területeket érintő máktermesztés ellenére - továbbra is a világ illegális ópiumtermésének több mint 90%-át szolgáltatja. Az INCB megállapítása: bár a mákmezők kiirtásának ügyében folytatott elégtelen eredmények dacára is 19%-kal visszaesett a termelés, a kábítószer-kereskedelem országszerte komoly veszélyt jelent és a kábítószer-használati helyzet is romlik. Az afganisztáni ópiumtermékek nagyarányú csempészése számos széleskörű szociális problémát eredményezett: többek között szervezetbűnözést, korrupciót, és növekvő kábítószer-használatot

Továbbá - mivel egyre jövedelmezőbb befektetés - nőtt a cannabis termesztésének aránya. Az INCB szorgalmazza, hogy az afganisztáni kormányzat tekintse elsődleges feladatának azt, hogy ezt a riasztó tendenciát megállítsa, és hogy a gazdálkodók számára más, legális megélhetési lehetőségeket biztosítson. Az INCB szorgalmazza továbbá a Biztonsági Tanács 1817-es számú rendelkezésének teljes körű betartását, amely megköveteli az összes tagállamtól (különösen azoktól, amelyek vegyi alapanyagokat gyártanak, illetve amelyek határosak Afganisztánnal vagy a fő csempészútvonalak mentén fekszenek, hogy zárják be a kiskapukat, amelyeken keresztül a bűnszervezetek képesek kivonni a vegyi alapanyagokat a nemzetközi kereskedelemből.

Térségi hangsúlyok

A jelentés térségről térségre kihangsúlyozza a kábítószer-használat arányait, a kábítószer-kereskedelem legfontosabb tendenciáit. Nyugat-Afrika a Dél-Amerikából Európába tartó kokainkereskedelem egyik csomópontjává vált, Kelet-Afrika pedig - főként Addisz-Abeba és Nairobi nagyobb repülőterein keresztül - a Délnyugat-Ázsiából Afrikába történő heroinszállítás főútvonala.

A kábítószer-használat egyre nagyobb bizonyos közép-amerikai és karibi országokban. Például a Dominikai Köztársaságban növekszik egyaránt a kábítószer-használat aránya és a bűnözés. Észak-Amerikában komoly probléma a drogkartellek és kereskedők egymás közötti és a hatóságokkal szemben tanúsított növekvő agressziója. A mexikói kormányzat erős ellenállásba ütközik a drogkartellek részéről, a szervezetbűnözéssel és kábítószer-kereskedelemmel szemben folytatott harc során. A legtöbb dél-amerikai ország a kokainhasználat növekvő mértékéről tudósít, ami talán a térségben zajló kábítószer-kereskedelem mellékhatása.

Kína, Malajzia és Vietnam beszámolói szerint jelentős növekedés tapasztalható az amfetamin-típusú izgatószerek felhasználása terén. Félő, hogy a dél-ázsiai országokban nőni fog az efféle szerek használatának aránya, miután széles körben elérhetőek. Úgy tűnik, hogy a kábítószer-kereskedelem, különösen a Nyugat-Ázsián kívülről származó heroin kereskedelmének, új útjai nyíltak meg az Arab-félsziget országain keresztül.

Az ópiumszármazékok felhasználásának aránya nőtt a Független Államok Közösségében és más kelet-európai országokban éppúgy, ahogy Délkelet-Európában, a balkáni kereskedelmi út mentén. Továbbá úgy tűnik, hogy Nyugat-Európában egyre elterjedtebb a heroinhasználat fiatalkorú kábítószer-használók körében.

Az utóbbi időben növekedés tapasztalható a Kanadából Ausztráliába történő kábítószer-kereskedelem tekintetében is. Bár Kína továbbra is fő forrása az új-zélandi metamfetaminnak, a Kanadából e térségbe tartó metamfetamin-szállítmányok mennyisége megnőtt.

* *** *

További információ:

Lothar Mikulla
Associate Information Officer, UNIS Vienna
Telephone: (+43-1) 26060-5693
Mobile: (+43-699) 1459-5693
Email: Lothar.Mikulla@unvienna.org