Események

Az Egyesült Nemzetek 70. évfordulója

 "Az Egyesült Nemzetek 70. évfordulója lehetőséget ad arra, hogy elgondolkodjunk és visszanézzünk az ENSZ történelmére, valamint áttekintsük maradandó eredményeit. Az évforduló alkalmából arra is lehetőség van, hogy rávilágítsunk azokra a területekre, ahol az ENSZ-nek és az egész nemzetközi közösségnek szükséges megkétszerezni erőfeszítéseit, hogy ezzel megfeleljen munkája három fő pillére, a béke és biztonság, a fejlesztés és az emberi jogok területén adódó jelenlegi és jövőbeli kihívásoknak."

Ban Ki-Mun az ENSZ-főtitkára

Az Egyesült Nemzeteket 70 évvel ezelőtt alapították a második világháborút követően. A második világháború volt a katonai történelem legvéresebb háborúja, amelyben több mint 60 millió ember veszítette életét világszerte. 1945-ben számos nemzet romokban hevert és az emberek soha nem látott viszontagságokon mentek keresztül. A világbéke és a jólét elérése, valamint a lehetséges viták háborúvá alakulásának megelőzése érdekében összegyűltek a nemzetek, hogy egy szervezetet hozzanak létre, amelynek a neve Egyesült Nemzetek lett.

Az Egyesült Nemzetek alapító dokumentuma az Egyesült Nemzetek Alapokmánya, amely magában foglalja a szervezet céljait. Az alapokmányt 1945. június 26-án írták alá San Franciscóban az Egyesült Nemzetek nemzetközi szervezetekről szóló konferenciájának végén.

"Mi, az Egyesült Nemzetek népei, elhatároztuk azt, hogy megmentjük a jövő nemzedékét a háború borzalmaitól, amelyek életünk folyamán kétszer zúdítottak kimondhatatlan szenvedést az emberiségre, hogy újból hitet teszünk az alapvető emberi jogok, az emberi személyiség méltósága és értéke, a férfiak és nők, valamint a nagy és kis nemzetek egyenjogúsága mellett, hogy megteremtjük azokat a feltételeket, amelyek mellett az igazságosság és a nemzetközi szerződésekből, valamint a nemzetközi jog egyéb forrásaiból eredő kötelezettségek iránti tisztelet fenntartható, és hogy előmozdítjuk a szociális haladást és a nagyobb szabadság mellett az életfeltételek javítását."

Részlet az Egyesült Nemzetek Alapokmányának preambulumából

Az Egyesült Nemzetek alapításakor a szervezetnek 51 tagállama volt. Jelenleg 193 tagállama van, amelyek közül mindegyik szavazati joggal rendelkezik a Közgyűlésben . A változások terjedelmének és mértékének köszönhetően megváltoztak és kiszélesedtek az ENSZ-nek és alárendelt testületeinek feladatai  az évtizedek alatt. Az Egyesült Nemzetek még mindig a konfliktusmegoldás fóruma, de nem csak békefenntartó, hanem olyan új kihívásokkal foglalkozik, mint a nemzetközi terrorizmus, a klímaváltozás, a fertőző betegségek terjedése és más határokon átnyúló fenyegetések, amelyek új válaszokat kívánnak meg.

  "Ezeket a globális problémákat egy ország sem képes egyedül megoldani. Mint a világ egyetlen valódi egyetemes szervezete, az Egyesült Nemzetek kínálja a legjobb, ha nem az egyetlen fórumot, amely felélénkíti az előttünk álló kihívásoknak megfelelő globális cselekvést."

Ban Ki-Mun az ENSZ-főtitkára